Kristian
Sandsten i Petra

KRISTIAN KANN

Jeg er god til detaljer, til at føre kontrol (fx ISO audit), at organisere, følge et projekt til ende samt arbejde selvstændigt og sammen med andre.

 

Jeg har stor erfaring med Microsoft Office programpakken, samt ESRIs ArcGIS ArcMap, Navision og MapInfo, Transvisions Ruteplanner, AS400 og Kyborg.

 

Jeg er kandidat (Cand. Scient.) i geologi og har desuden en industri B. Sc.. Da jeg har skrevet speciale i vulkanologi, er jeg velfunderet i geokemi.

Under min uddannelse har jeg bl.a. brugt følgende teknikker: Mikroskopering, Mikrosonde og XRF. Jeg har været på flere ture i felten og indsamlet prøver, jeg har lavet teoretisk diamantefterforskning og har skrevet en artikel i tidsskriftet Varv og er publiceret i LITHOS.

 

Jeg ser lyst på livet, jeg har et smil på læben og prøver at få det bedste ud af alt. Jeg er robust, fleksibel og omstillingsklar. Jeg er en glad og retfærdig person, der mener, at man skal nyde livet sammen med sin familie.

 

Noget af min fritid bruger jeg i hjemmeværnet, da jeg mener, at Danmark er værd at værne om. Jeg kan førstehjælp og har taget et kursus i brandbekæmpelse arrangeret af Falck.

 

Jeg har følgende kørekort: B, C og D.

Personligt

Navn

Kristian Kann

 

Fødselsdato

29. november 1971

 

Civilstand

Bosat i Hørsholm

Gift med Dorthe Juul Kann

 

 

Det store CV

Uddannelse & formidling

 

 

2014

Hjemmeværnsskolen - Videregående Officerskursus, VOK UDIR 3200, Bestået.

20 ECTS.

 

2014

Hjemmeværnsskolen - Alment Officerskursus, AOK UDIR 3000, Bestået.

10 ECTS.

 

2013

Hjemmeværnsskolen - Videregående Befalingsmandskursus, VBK UDIR 2200, Bestået.

15 ECTS.

 

2013

Hjemmeværnsskolen - Instruktørkursus, IN UDIR 1100, Bestået med karakteren 3.4 ud af 5.

10 ECTS.

 

2011

Jeg ledte Hjemmeværnets indsættelse ved branden af KB hallen, under ledelse af Politiet.

 

2011

Eksamineret til karakteren 8.8 i PLU, Projeklederuddannelse hos Probana ApS.

7½ ECTS.

 

2010

Certificeret LEAN Manager hos COMPASS.

10 ECTS.

 

2010

Hjemmeværnsskolen - Næstkommanderende deling kursus, NK/DEL, Bestået.

 

2009

Teamleder under indsættelse ved COP15. Bevogtning af Lemvigh Müller grunden.

 

2009

Medforfatter til artiklen "Formation of heterogeneous magmatic series beneath North Santorini, South Aegean island arc" til tidsskriftet LITHOS, VOL. 110, Iss. 1-4, 2009. Impact Factor 2.937.

» Videnskabelig formidling på internationalt plan, efter års samarbejde og vdvikling af artiklen.

 

2007

ADR/vej administrativt kursus fra Chemtox Trotters.

 

2006

Hjemmeværnsskolen - Alment Befalingsmandskursus, ABK UDIR 2000, Bestået.

 

2006

Holdt foredraget "Livets udvikling og fossiler" på Iqbal International School, København NV.

» Formidling af geologi til tosprogede friskoleelever.

 

2005

PC-Kørekort Modul 5 "Access database"

ved DANSK IT.

 

2000-2004

Afsluttet kandidatuddannelsen i geologi med specialet "Et petrologisk, geokemisk og vulkanologisk studie af Thirassia vulkankomplekset, Santorini".

» Selvstændighed, indsigt, læring, udvikling og viden. Jeg indsamlet og testet selv prøverne og lærte at bruge mange hjælpemidler (stenknuser, XRF-maskine osv) i processen.

 

2002

Artiklen "Santorinis eksplosive historie" udgivet i Varv nr. 2.

» Formidling til en modtagergruppe uden forkendskab til materialet.

 

2002

Holdt foredraget "Vulkaner og vulkansk aktivitet" på Geologisk Institut, Københavns Universitet.

» Formidling af geologi til geografiklasser fra flere gymnasier.

 

2000

Afsluttet industribacheloruddannelsen med rapporten "Cratonområders geologiske karakteristik og deres globale udbredelse med særligt henblik på prospektering efter diamanter" skrevet sammen med Anne Dorthe Juul Petersen.

» Rapporten er skrevet mens jeg var i erhvervspraktik hos MDI A/S.

 

1995-2000

Afsluttet bachelorstudiet med rapporten "Petrological evolution of Micro Profitis Ilias volcano, Santorini, Hellenic island arc".

» Rapportskrivning.

Fritid

 

Min fritid bruges bl.a. på familien, havearbejde og at se Formel 1

 

2018-

Kompagnichef i Hjemmeværnskompagni Kastellet - Livjægerne.

» Ansvar, ledelse, føring.

 

2016-2018

Næstkommanderende i kompagniet.

» Ansvar, ledelse, føring samt uddannelses ansvarlig for kompagniet.

 

2015

Valgtilforordnet til folketingsvalg.

 

2011-2015

Delingsfører i Hjemmeværnet

» Ansvar, ledelse, føring og uddannelse af en deling på 30 personer.

 

2010-2011

Næstkommanderende i delingen i Hjemmeværnet

» Ledelse, føring og uddannelse af op til 3 grupper.

 

2006-2010

Gruppefører i Hjemmeværnet

» Ledelse og føring af op til 10 personer, i én gruppe.

 

2006-2010

Formand for gårdrådet BK185, med 6 foreninger

» Som formand skal man skabe fællesskab mellem meget forskellige interesser fra forskellige foreninger. Opgaven var også at sikre vedligeholdelsen og fremtoning af gården, som havde 6 foreninger der alle refererede til mig. Der var tilknyttet en gårdmand og andre eksterne firmaer der skulle styres.

 

1999-

Hjemmeværnet

» Uddannelse i førstehjælp, politiassistance, brandbekæmpelse, redning, håndtering af mennesker og et unikt samarbejde.

 

1996-2001

Instruktør & bestyrelsesmedlem i HFK (Hvidovre Fridykker Klub)

» At være med til at bygge noget nyt og anderledes op. Deltagelse i ledelse af klubben og træning af medlemmerne.

 

1993

Nordjyllands Idrætshøjskole

» Her tog jeg en instruktøruddannelse.

Erhvervserfaring

 

 

 

 

2018-

Overkonstabel i Forsvaret

» Grænsebevogtningsenheden

 

2016-2018

Konstabel i Forsvaret

» Grænsebevogtningsenheden

 

2015 og i 2016

Lagermedarbejder hos Erik Sørensen Vin A/S

» Lagerarbejde, med varer der sættes på plads og ordrer der pakkes.

 

2015

Chauffør i Shark House Kitchen

» Kørsel af mad til tiden, og samarbejde med køkken og kunder.

 

2013-2014

Geolog i Indvinding i Energistyrelsen

» ArcGIS ArcMap 10.0 & 10.1 samt ArcCatalog. Geotermi (statistik). Ansøgningsproces til Åben dør og forundersøgelser, seismiske undersøgelser på land og til havs samt videnskabelige undersøgelser. Tilladelsesgivning til Åben dør og forundersøgelser, seismiske undersøgelser på land og til havs samt videnskabelige undersøgelser. Forretningsgange i Energistyrelsen. Kontrol af efterlevelse af vilkår for seismiske undersøgelser til havs. Databasedrift. Udarbejdelse af Årsrapporten 2012 & 2013 - ”Danmarks olie- og gasproduktion samt anden anvendelse af undergrunden”. Opdatering af ens.dk hjemmeside - Undergrund & forsyning. VVM offshore (vurdering af virkning på miljøet). Udbygning af oliefelter. Materiale til 7. udbudsrunde, herunder creamingkurver.

 

2012-2012

Kørselsleder hos ISS Kloak- & Industriservice

» Ansvar for afdelingen for TV-inspektion og genbrugsspulere. Daglig planlægning af arbejdsopgaver og kontrol af arbejde samt lønstyring. Der var ca. 10 mand i min afdeling. Jeg havde opgaver både fra offentlige og private samarbejdspartnere. Der var små projekter, som arbejde på en villagrund, til meget store, månedslange projekter, som eksempelvis Frederiksberg kommune .

 

2011-2012

Kørselsassistent hos Marius Pedersen A/S

» Ansvar for to afdelinger; afdelingen med storkøkkenaffald inkl. vaskehal og afdelingen med lift/fladbiler. Samlet havde jeg ca. 25 mand. Planlægning af ruter fra dag til dag, og lønregnskab for chaufførerne. Administration af køretøjer, fx syn og reparationer.

 

2008-2011

Disponent i Renoflex-Gruppen A/S

»Ansvar for afdelingen for storkøkkenaffald inkl. vaskehal. Drift og afvikling af kørsel med hovedvægt på storkøkkenaffald. Jeg dækkede både ruter og pladshåndtering. Jeg havde ca. 10 mand, chauffører og pladsfolk. Jeg optimerede ruter og arbejdsgange med gode resultater. Jeg udtænkte spareprogrammer så vi brugte mindre energi, el og vand med samme høje standard som resultat.

 

2006-2008

Leder af rejseklinikken hos DLVS A/S

» Ledelse og administrativt arbejde. At sørge for at alt omkring rejsevaccinationsklinikken var i orden. Bestille vacciner hos Statens Seruminstitut, bestille læger og sygeplejersker, lave brochurer, tage imod bestillinger på mail og telefon samt rådgive og vejlede i forbindelse med tidsbestilling.

 

2005-2006

Altmuligmand hos Pfizer ApS

» At være omstillingsklar, der kunne hurtigt komme en hasteopgave. Jeg kom i kontakt med mange forskellige mennesker, sørgede for at ompakning af piller foregik efter forskrifterne, og lavede andre forhåndenværende opgaver.

 

2001-2004

Kustode på Geologisk Museum, Københavns Universitet

» Opsynstjeneste med udstillinger samt formidling. At beskytte udstillingerne, både mod tyveri og hærværk. Tage sig hjerteligt af de besøgende, så de fik den bedst mulige oplevelse af geologien, og gik lidt klogere derfra.

 

2001-2004

Eksamenstilsyn på Hillerød Handelsskole

»Tilsynstjeneste og samtidigt at sikre at alle havde ens vilkår, sikre at ingen snyder. At sørge for at eksamenerne blev afviklet som det er meningen til tiden og retfærdigt.

 

1999-2003

Rengøringsassistent hos Emerge A/S, Emerge ApS og Wavetech

» At have øje for tingene, og øje på detaljerne.

 

1999-2000

Avisbud

» At arbejde i alt slags vejr, og at kunne finde vej.

 

1997-2000

Sælger hos Urania Cykler

» Betjening af forskellige kundetyper samt håndtering af stress. At sælge cykler, at få folk til at synes at de fik den bedste betjening i byen og sikre at de kom igen.

 

1996

Sommerferieafløser som blander hos Hempel A/S.

 

1994-1995

Arbejdsmand hos Hempel A/S

» Ansvar og samarbejde. Jeg begyndte med at tappe maling men avancerede hurtigt til at være blander, og stod for at følge opskrifter og blande malinger. Malingen var til skibe og blev produceret i store kar på op til 10.000l, til en anseelig værdi.

 

1992

Soldat ved Kongens artilleri Regiment

» Modenhed, selvstændighed og moral

Andet

 

Sprog- & IT-kundskaber

 

 

Dansk er mit første sprog, og her er jeg flydende i tale, skrift og forståelse. Engelsk behersker jeg på et meget højt niveau, da størstedelen af kommunikation i dag foregår på engelsk. Svensk, norsk og tysk forstår jeg og taler lidt.

 

Jeg har stort kendskab til Microsofts platform, da jeg brugte den i forbindelse med mit arbejde – specielt Word, Excel og PowerPoint. Jeg har bestået PC-Kørekortets Modul 5 Access.

 

HÆDERS-BEVIS-NINGER

 

Blev i 2018 Kompagnichef for Hjemmeværnskompagni Kastellet - Livjægerne

 

Blev i maj 2014 udnævnt til Løjtnant

 

Har taget faldskærmsvinger i Holland - Texel i 2012

 

Gennemført Nijmegenmarchen i Holland tre gange i 2009, 2010 & 2015

 

Gennemført Dodentocht 100 km på 18 timer i 2015

Modtaget "Kastellets Erindringsmedalje" 2015

Modtaget "Årets Livjæger 2010"

Modtaget "Æreskarabinen for 2007"

Modtaget "Livjægernes Æresmedalje"

 

 

Personlighedsprofil - PERSOLOG

DISK profil

K 134

Kontakt information

 

+45 299 12 699

kristian@geologerne.dk

 

GEO

LOGERNE